Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην Κηφισιά

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην Κηφισιά

Το ακίνητο, με το διατηρητέο κτίριο, βρίσκεται στην Κηφισιά. Το κτίριο κατασκευάστηκε αρχικά μεταξύ 1918-1922 και υπέστη έκτοτε πολλές προσθήκες και επισκευές.
Είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδειες προσθήκης κατ 'επέκταση το 1962 και το 1971. Επίσης έγιναν αρκετές επισκευές και τροποποιήσεις στο αρχικό τμήμα, την εποχή εκείνη.
Κηρύχθηκε διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε /ΦΕΚ 252/Δ/1992 (με αύξοντα αριθμό 49). Έγινε μελέτη αποκατάστασης, εσωτερικών διαρρυθμίσεων καθώς και προσθήκη νέου κτιρίου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδιοκτητών, σε μια ενιαία κατοικία. Στα πλαίσια της αποκατάστασης του διατηρητέου μελετήθηκαν διακοσμητικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου και έγινε προσπάθεια να αποδοθούν εκ νέου.
Τόπος
Κηφισιά
Έτος Ολοκλήρωσης
2020
Υπηρεσίες

Μελέτη - Επίβλεψη

Κατάσταση Έργου

Υπό κατασκευή

Τηλεφωνο :
+30 210 8083624
Διευθυνση :
Πάροδος Ραγκάβη - Κηφισιά 14561
Email :
info@pmcalligas.gr