Ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή στη Κήρινθο Εύβοιας

Ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή στη Κήρινθο Εύβοιας

Μελέτη και επίβλεψη ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Τόπος
Κήρινθος Εύβοιας
Έτος Ολοκλήρωσης
1996
Κατάσταση Έργου

Ολοκληρωμένο

Τηλεφωνο :
+30 210 8083624
Διευθυνση :
Πάροδος Ραγκάβη - Κηφισιά 14561
Email :
info@pmcalligas.gr